טופס תקנון והנחיות בטיחות להשתתפות בקורס שחקים

מהות טופס זה הינה לאשר כי בתור הורה/אפוטרופוס/משתתף בקורס מבית שחקים הינכם מבינים ומאשרים היבטים הנוגעים להתנהלות תקינה של הפעילות. הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ופונה להורים/אפוטרופוסים/משתתפים כאחד.

תפריט:

סושיאל: