מטרופוליס – סיום קורס

אחרי ששיפרנו את הקוד, הגיע הזמן לתכנת שהבילדר יבנה לנו עיר שלמה ונסכם את הקורס לאחר מכן!

תפריט:

סושיאל: